Bingo met Djhansie en straks meer vanuit de Flamingo met djhansie